Financiering

Als je een bedrijf start ontbreekt het vaak aan de benodigde liquide middelen. Ook bestaande bedrijven hebben soms de noodzaak om extra geldmiddelen te verkrijgen bv. om een groei te financieren of een bepaalde machine te kopen. Heden ten dage staan de reguliere banken niet te springen om een lening of financiering te verstrekken. Als starter is dit nagenoeg onmogelijk.

Gelukkig zijn er ook andere mogelijkheden. Door onze samenwerking met andere partijen bestaat de mogelijkheid dat de financiële wensen toch vervuld kunnen worden. Dit kan dan door bv. microfinanciering, crowdfunding of door particuliere investeerders.

In alle gevallen is het echter noodzakelijk dat hier een goed onderbouwd plan aan ten grondslag ligt. Dat plan, met financiële onderbouwing, kunnen wij in samenspraak met u opstellen. De uiteindelijke financieringsaanvraag gebeurt steeds door een van onze partners. In veel gevallen kan men u al, na het doornemen van de plannen, een indicatie geven omtrent de haalbaarheid.

© 2024 Administratiekantoor F.M.P. Stelten - Gelrestraat 71 - 6101 EV Echt - Tel. 06 53 31 42 13 - info@administratiekantoorstelten.nl
Algemene voorwaarden - Privacyverklaring - Disclaimer - Cookiestatement - Sitemap